Projectes

PLA D’ACTUACIÓ SANT COSME (PASC)

Any de constitució: 2001
Plaça de la Remodelació, s/n
Tel.  933 790 050 Ext. 5900  oficina@elprat.cat
Objectius: Aconseguir una millora social, urbanística i econòmica de Sant Cosme
Impulsors: Ajuntament, Generalitat i Consell de Participació Veïnal
Característiques: Coordinació de la intervenció municipal amb la comunitat, per consolidar una estructura social, econòmica i de serveis amb vista al futur
Programes: Llei de barris; Projecte educatiu, Pla d’acció comercial, Millora de l’espai públic; Processos de participació ciutadana, Foment de l’associacionisme, Barri Digital (Xarxa WIFI)

El Pla d’Actuació de Sant Cosme (PASC) és el  principal instrument municipal d’actuació en el barri per dirigir el procés de millores i transformacions socials, econòmiques i urbanístiques que garanteixin la cohesió social i millorin la qualitat de vida dels i les habitants de Sant Cosme

Objectius: Impulsar la millora social, urbanística i econòmica de Sant Cosme. Fomentar actuacions que millorin la cohesió social i la convivència.

Impulsors: Ajuntament del Prat de Llobregat, Generalitat de Catalunya, Consell de Participació Veïnal i entitats de Sant Cosme.

Característiques: Coordinació de la intervenció institucional amb la comunitat per consolidar una estructura social, econòmica i de serveis de futur.

Programes: Llei de barris, Projecte educatiu, Pla d’acció comercial, Millora de l’espai públic, Processos de participació ciutadana, Foment de l’associacionisme, Portal de barri www.cosmepolitan.cat , Programa de Mediació amb Escales de Veïns, Taula Comunitària i Oficina Municipal d’Informació.

Projecte d’intervenció integral – Programa de la Llei de barris
El mes de juliol de 2005, la Generalitat de Catalunya va incloure el projecte d’intervenció integral de Sant Cosme entre els aprovats en el marc del programa de la Llei de barris, per al període 2005 -2009. Aquest projecte, juntament amb les accions complementàries que ja estan en marxa o en procés d’iniciar-se, signifiquen una oportunitat per donar l’impuls definitiu que el barri necessita per orientar el seu futur amb garanties d’èxit.

 

Document: DESCOBREIX EL NOU SANT COSME (121.38 kb)