20/01/2009

El proper 24/01/2009 (IES Trueta) es celebrarà la XI Trobada d’estudiants gitanes a Catalunya

Les trobades d’estudiants gitanes a Catalunya són una de les activitats amb major èxit de la associació Gitana de dones Drom Kotar Mestipen.
La idea d’aquestes trobades és crear un espai de diàleg on la dona gitana és la protagonista i entre totes trobar solucions al fracàs i absentisme escolar.
Les trobades es realitzen dos cops a l’any, un dissabte per la tarda i s’intenta fer en un centre escolar i sobretot escollint un barri on la població gitana és elevada.
Les trobades es componen de:

– una taula d’inauguració (persones que inauguren la trobada)

– una presentació del tema (es presenta el tema escollit sobre l’educació)

– una taula d’experiències (nenes gitanes cursant estudis que són els referents positius)

– els grups de treball (on es recullen les conclusions proposades per totes les dones gitanes).

Entre totes volem un canvi a millor pel poble gitano i la seva inclusió total a la societat majoritària, així com que les nostres nenes arribin on vulguin sense cap obstacle de tipus discriminatori.

Mes informació aquí o el Web:

24/01/2009

Horari:
de 17 a 20 hores

Lloc:
IES Doctor Trueta

Organitza:

Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen

Entrada gratuïta